Preskoči na vsebino


Karitas

·        PLAN DELA ZA LETO 2015

·        prodaja sveč ob svečnici  2. 2. 2015

·        izdelovanje voščilnic  26. 2. 2015

·        Prodaja voščilnic  19. 3. 2015

·        Jožefovo žegnanje   19. 3. 2015

·        srečanje ostarelih 24. 5. 2015

·        prošnje za srečelov   julij in avgust

·        Ruperško žegnanje, srečelov 20. 9. 2015

·        romanje NŠKM   avgust

·        prodaja sveč za vse svete 4. 10. 2015

·        izdelovanje voščilnic za božič 12. 11. in 19. 11. 2015

·        romanje v Ponikvo konec novembra

·        izdelovanje adventnih venčkov  26. 11. 2015

·        miklavževanje  6. 12. 2015 - 200 paketov

 

·        obiski starejših ob njihovih rojstnih dnevih nad 90 let

 

 

 

ŽUPNIJSKA KARITAS SV. RUPERT – VOLIČINA

SPODNJA VOLIČINA 78, 2232 VOLIČINA

Telefon: 02 720 86 77

TRR: 90672-0000170684 odprt pri Poštni banki Slovenija

Župnijska Karitas svetega Ruperta v Slovenskih goricah je bila ustanovljena 29. januarja 2001 na pobudo tedanjega gospoda župnika Antona Frasa.

 

Njeno delo sloni na krščanski dobrodelnosti in solidarnosti do človeka v vsakršni življenjski stiski: osebni, družinski in družbeni, ki imajo svoj izvor v duhovni in materialni revščini, brezposelnosti, v duševni stiski, ki človeka potiska v brezciljnost življenja in v razne oblike odvisnosti.

Sedanja župnijska Karitas ima svoje korenine globoko v izročilu župnije, saj danes lahko govorimo o sicer pretrgani, pa vendar večstoletni krščanski tradiciji pomoči sočloveku. V župniji je solidarnostna pomoč med krajani bila osnovana v  bratovščini sv. Antona Padovanskega, ustanovljeni leta 1734, ki je prerasla v »Armeninstitut« - ta je pri Sv. Rupertu v Slovenskih goricah deloval neprekinjeno od leta 1755 do 1939, o čemer pričata dve obsežni rokopisni knjigi, ohranjeni v župnijskem arhivu.

Temelj krščanske dobrodelnosti in solidarnosti je evharistična daritev, v kateri se nam Jezus dan za dnem lomi na naših oltarjih in se nam daruje v hrano, da bi imeli življenje v izobilju. To sporočilo nas kristjane nagovarja, da tudi mi postanemo kruh drug za drugega in nagiba k zastonjski ljubezni. Da postanemo drug drugemu dar, kakor je dejala blažena mati Terezija iz Kalkute.

Kristus je Karitas v katerem kristjan najde tisto moč, da zmore lačne nasičevati, žejne napajati, bolne obiskovati, nevedne učiti, za žive in pokojne moliti in iskati trpeče brate in sestre. To uresničujemo, ko smo solidarni s pomoči potrebnimi v svoji soseščini, pa tudi z brati in sestrami v svetu.

Karitas pomeni prinašati v družine božje veselje in ohranjati dostojanstvo ljudi v stiski, podprto z različnimi oblikami pomoči (hrana, oblačila, pomoč pri plačilu položnic, obisk starejših in onemoglih, ….). Zelo dragocena je tudi topla beseda, ki ohranja dostojanstvo ljudi v stiski.

V župniji to uresničujemo v okviru Župnijske Karitas, ko skrbimo za naše družine in posameznike v stiski s pomočjo ljubezni darovalcev in prostovoljnih prispevkov  ter skritih molivcev, ki kličejo na vse ljudi v stiski, na vse dobrotnike, sodelavce in prostovoljce Božjega blagoslova in varstva.

10. obletnica delovanja Župnijske Karitas, 9.10.2011

Rožni venec je premišljevalna molitev, ki nas uvaja v skrivnost Jezusovega učlovečenja, delovanja, trpljenja in poveličanja. Rožni venec je tudi molitev vseh trpečih, zaskrbljenih,..., ki v neprespanih nočeh molijo za potrebe sveta. Z njim polagamo na oltar vse zahvale, želje in hrepenenje župnijske Karitas.

 

»Bodimo vedno dobri, ker nikoli ne vemo,

kdaj bomo tudi mi potrebovali pomoč!«

Področja delovanja:

●  vsaki prvi četrtek v mesecu od 16- 18h zbiranje in razdeljevanje oblačil, pohištva…

●  razdeljevanje hrane, ki jo dobimo iz EU

●  pomoč pri nakupu zvezkov in učbenikov

●  pomoč pri plačilu šole v naravi

●  pomoč pri plačevanju položnic

●  obisk starejših nad 90 let in skromna obdaritev

●  organizacija srečanja bolnih in ostarelih

●  sodelovanje pri letovanju za otroke, družine in ostarele na morju

●  priprava srečelova ob Ruperškem žegnanju

●  sodelovanje pri akciji sveč ob 1. novembru

●  akcija izdelovanja adventnih venčkov

●  obdaritev otrok in varovancev zavoda Hrastovec za Miklavža

●  ponudba koledarjev in pratike

●  izdelava in pošiljanje voščilnic za Veliko noč in Božič

●  Sodelovanje z:

        Osnovno šolo Voličina,

        Društvom upokojencev Voličina,

        Rdečim križem Voličina,

        Športnim društvom Voličina,

        Socialno službo iz Lenarta,

        Društvom Melisa iz Korene

       

POMAGAJTE NAM POMAGATI