Preskoči na vsebino


Oznanila

 

 • VSE SVETE MAŠE SO DO PREKLICA ODPOVEDANE ZA LJUDSTVO, DUHOVNIK MAŠUJE PO DAROVANIH NAMENIH ZASEBNO. VERNIKI PA SO POVABLJENI, DA PRISOSTVUJEJO PRI SVETI MAŠI PREKO TELEVIZIJE IN DRUGIH SOCIALNIH OMERŽJIH.

Veliki četrtek, 9. april 2020

1. Krizmena maša na veliki četrtek bo prestavljena na čas, ko se bodo razmere uredile. Vsaka škofija bo določila datum krizmene maše; takrat bodo duhovniki prejeli sveta olja.

2. Na veliki četrtek bo v naši župnijski sveta maša ob 18. uri brez udeležbe vernikov. Doma se zberete v tem času z družino in zmolite rožni venec za duhovne poklice oziroma preberete božjo besedo.

3. Po večerni sveti maši zvonovi utihnejo do Velike noči.

 

Veliki petek, 10. april 2020

1. Bogoslužje velikega petka se bodo opravljala v zaprtih cerkvah ob 18.00 brez navzočnosti vernikov opravili.

2. V naši župnijski cerkvi bo na veliki petek ob 15. uri Križev pot za blagoslov naše župnije. Zvečer ob 18. Uri pa bo potekalo bogoslužje velikega petka. Vse brez navzočnosti vernikov. Povabim pa vas, da se pridružite bogoslužju z zmolijo žalostni del rožnega venca oziroma molijo križev pot ob 15.00 (na Radiu Ognjišče). Prav tako vabim, da spremljate križev pot papeža Frančiška (TV SLO 1 zvečer). Ta dan naj prevladujeta sveta tihota in premišljevanje Gospodovega trpljenja po Janezu

3. Na veliki petek se ne zvoni z zvonovi (do velikonočne vigilije).

4. Nabirka za Sveto deželo je prestavljena z Velikega petka na praznik povišanja svetega Križa (14. september 2020).

 

 

 

Velika sobota, 11. april 2020

1. Škofje ordinariji določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji oz. radiu. Škofje vabijo vse vernike, da pripravijo velikonočna jedila in se udeležijo televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00.

2. V naši župniji bom opravil blagoslov jedil ob 15.00 brez navzočnosti vernikov za vso župnijo. V duhu se pridružite pri blagoslovu. Oziroma opravite doma sami blagoslov jedil po spodnjem vzorcu. Skupaj z družino se zberete ob družinski mizi oziroma na drugem primernem kraju in opravite obred Blagoslova jedil:

 

Blagoslov velikonočnih jedil na veliko soboto

1. Znamenje križa

2. Desetka rožnega venca

3. Božja beseda

 

Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3).

Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51).

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo)

Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

3. V naši župniji bo velikonočna vigilija ob 20.00 brez ljudstva. Vsi župljani ste povabljeni, da se v duhu pridružite. V tem času zmolite veseli del rožnega venca ali si preberete Božjo Besedo Velikonočne vigilije. Na vidnem mestu naj bo prižgana sveča.

 

4. Cerkev se na VELIKO SOBOTO mudi pri Božjem grobu, premišljuje Jezusovo trpljenje in smrt – na ta dan se spominjamo, da je Kristus šel v kraljestvo mrtvih in pravičnim oznanil odrešenje. Zato smo ta dan vsi povabljeni, da si vzamemo čas in pridemo, letos zaradi izrednih razmer, v DUHU k božjemu grobu za eno uro, ker molimo in častimo Jezusa ležečega v grobu. Zato vas vabim družine, da se DOMA ZBRATE ZA ENO URO, v določenem času. K MOLITVI OB BOŽJEM GROBU.

Če ste pripravljene družine oziroma posamezniki  v župniji  v določeni uri v DUHU doma moliti pred Najsvetejšim, ki bo izpostavljeno v župnijski cerkvi,  me pokličite na telefonsko številko 031-515-168 oziroma mi pišite na e-naslov: joze.mursec@rkc.si, da se dogovorimo za uro, ki vam najbolj odgovarja.  Da bi imeli na VELIKO SOBOTO češčenje Najsvetejšega »na daljavo« in se tudi na ta način povezali med seboj kot župnijsko občestvo.

 

Zvonovi se bodo po velikonočni vigiliji spet oglasili.

 

 

 

 

Velika noč, 12. april 2020

1. Ob 8.00 nas bodo župnijski zvonovi povabili k velikonočnemu zajtrku.  Predno zaužijete jedila zmolite naslednjo molitev:

Blagoslov velikonočnega zajtrka

 1. Znamenje križa.
 2. Oče naš.
 3. Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

2. SIMBOLIKA VELIKONOČNIH JEDIL

3. V župniji bomo darovali Velikonočno mašo ob 10. uri sami v svojih zaprtih župnijskih cerkvah brez udeležbe vernikov. Vse župljane vabim, da se pridružite maši v duhu oziroma vas vabim, da se pridružite velikonočni sveti maši v mariborski stolnici, ki jo bo prenašala TV SLO 2 ob 10.00.

5. Po maši vabljeni k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta, ki bo na TV SLO 1, predvidoma ob 11.35.

6. Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1.

 

Velikonočni ponedeljek, 13. aprila 2020

 

1. Sveta maša na Velikonočni ponedeljek bo v Župnijski cerkvi ob 10. uri. brez navzočnosti vernikov.

2. Na velikonočni ponedeljek se odpovedo obiski (t. i. Emavs), da se prepreči nevarnost širjenja epidemije.

 

Bela nedelja oziroma nedelja Božjega usmiljenja, 19. april 2020

 

1. Sveta maša na Belo nedeljo oziroma nedeljo Božjega umiljenja bo v župnijski cerkvi ob 10. uri. brez navzočnosti vernikov. Vabljeni, da se v duhu pridružite župnijski sveti maši oziroma, da spremljajo prenos svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO 2 ob 10.00).

2. Predvidoma ob 11.30 vabljeni k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1)

 

Verouk in svete birme

 

1. V skladu z Izrednimi navodili slovenskih škofov za preprečevanje širjenja COVID-19 je verouk do preklica odpovedan. Gradivo za naše vero-učence bom poslal po spletu, kot sem že poslal. Starše naprošam, posebno še tiste, ki še niste dobili gradiva za verouk vašega otroka, da mi pošljete e-naslov.

2. Za e-naslov prosim vse tiste farane, ki želite dobivati oznanila po e-pošti v dneh pandemije. 

3. Škofje so prestavili birme na čas, ko bodo odpravljeni ukrepi za omejevanje epidemije in ko bodo birmanci ustrezno pripravljeni. Krajevni škofje bodo duhovnikom pravočasno posredovali navodila o birmah.

4. Naši birmanci pa lahko po navodilih, ki so jih dobili pri verouk, napišejo pismo gospodu nadškofu Alojziju Cviklu in pismo pošljejo na župnikov e-naslov: joze.mursec@rkc.si do Velike noči.

 

Zvonjenje

 

1. V župnijski cerkvi in kapelah po fari zvonovi zvonijo ob običajnih urah tako med tednom kot ob nedeljah in praznikih. Dodano zvonjenje je vsak večer ob 20. Uri. Zvonovi vabijo k molitvi litanij svetega Roka, Očenaša, Zdravo Marijo oziroma rožnega venca (vsaj desetko) v priprošnjo Mariji za konec pandemije. Vsak ponedeljek zvonovi ob 20. uri vabijo tudi, da se verniki pridružimo k molitvi, ki je povezana z molitvijo škofov na Radiu Ognjišče. Verniki vsak ponedeljek prižgejo sveče na oknih v znamenje solidarnosti z vsemi žrtvami epidemije.

 

 

 

SPOVEDOVANJE V POSTNEM IN VELIKONOČNEM ČASU

1. Škofje vabijo vse vernike, da v letošnjem postnem in velikonočnem času, ko je zaradi izrednih razmer onemogočen prejem zakramenta svete spovedi, v srcu obudijo iskreno kesanje ter zmolijo kesanje (Moj Bog, žal mi je …). »Kesanje morajo navdihovati nagibi, ki izhajajo iz vere« (KKC 1492). Papež Frančišek je med jutranjo sveto mašo 20. marca 2020 v kapeli doma sv. Marte v Vatikanu med pridigo spregovoril o odpuščanju grehov, ko vernik ne more prejeti zakramenta svete spovedi: Vem, da greste mnogi izmed vas ob veliki noči k spovedi, da bi se ponovno srečali z Bogom. Vendar pa mi bodo mnogi rekli: »Oče, kje lahko najdem duhovnika, spovednika, ker ne smem iti od doma? In jaz se želim spraviti z Gospodom, želim, da me On objame, da me moj Očka objame … Kaj naj storim, če ne najdem duhovnikov?« Stori to, kar pravi Katekizem. Zelo jasno je: če ne najdeš duhovnika, da bi se spovedal, se pogovori z Bogom, on je tvoj Oče, povej mu resnico: »Gospod, zakuhal sem to, to in to … Oprosti mi.« In prosi ga odpuščanja z vsem srcem, z molitvijo kesanja in mu obljubi: »Kasneje se bom spovedal, vendar zdaj mi odpusti.« In takoj se boš vrnil v Božjo milost. Če v bližini ni duhovnika, lahko sam pristopiš k Božjemu odpuščanju, kakor nas uči Katekizem. Pomislite: to je pravi trenutek, to je primeren trenutek. Dobro opravljena molitev kesanja – tako bo naša duša postala bela kot sneg.[1] Kadar kesanje prihaja iz ljubezni do Boga, ljubljenega nad vse, se imenuje »popolno kesanje« (kesanje iz ljubezni). Takšno kesanje odpušča male grehe. Če vsebuje trdni sklep čim prej pristopiti k zakramentalni spovedi, doseže tudi odpuščanje smrtnih grehov (KKC 1452).

2. Škofje določajo, da duhovniki zaradi nevarnosti širjenja okužb vernikom ne smejo podeljevati zakramenta sprave.

3. Spoved po telefonu oziroma spletu ni veljavna.

4. V primeru, ko zdravstvene ustanove (bolnišnice), dom upokojencev oziroma civilna zaščita zagotovijo zaščitno opremo duhovniku, lahko ta vernikom (bolnikom) v smrtni nevarnosti podeli zakrament bolniškega maziljenja, ki odpusti vse grehe.

5. Škofje določajo, da glede na trenutne razmere še ne veljajo pogoji za podelitev dovoljenja duhovnikom za skupno odvezo. Če bi v posameznem kraju prišlo do izrazitega povečanja števila okuženih, se lahko lokalni župnik obrne na krajevnega škofa in ga prosi za dovoljenje za podelitev skupne odveze.

Dar posebnih odpustkov okuženim s COVID-19, družinskim članom, zdravstvenim delavcem in vsem, ki skrbijo za bolnike

Apostolska penitenciarija je 19. marca 2020 izdala dekret, s katerim podeljujejo vernikom poseben odpustek. Da bi mogli vsi, ki trpijo zaradi Covid-19, prav v skrivnosti tega trpljenja ponovno odkriti »odrešujoče Kristusovo trpljenje« (prav tam, št. 30), Apostolska penitenciarija ex auctoritate Summi Pontificis v zaupanju v besedo Kristusa Gospoda in z duhom vere, upoštevajoč trenutno epidemijo, ki se širi, ter da bi zaživeli v luči osebnega spreobrnjenja, podeljuje dar odpustkov pod sledečimi pogoji. Popolni odpustek se podeli vernikom s koronavirusom, ki se po odredbi zdravstvenih oblasti nahajajo v karanteni v bolnišnicah ali na svojih domovih, če so v stanju nenavezanosti na kakršen koli greh in so po komunikacijskih sredstvih duhovno navzoči pri obhajanju svete maše, molitvi rožnega venca, križevem potu ali pri drugih oblikah pobožnosti ali če vsaj zmolijo vero, očenaš in se v molitvi pobožno obrnejo k blaženi Devici Mariji ter to preizkušnjo v duhu vere v Boga in ljubezni darujejo bratom in sestram z željo, da bi izpolnili običajne pogoje (zakramentalno spoved, sveto obhajilo in molitev po namenu svetega očeta), čim bo to mogoče. Zdravstveni delavci, družinski člani in tisti, ki se po zgledu usmiljenega Samarijana izpostavljajo tveganju okužbe ter pomagajo obolelim za koronavirusom v skladu z besedami božjega Odrešenika: »Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje« (Jn 15,13), bodo na enak način deležni daru popolnega odpustka pod istimi pogoji. Poleg tega Apostolska penitenciarija ob enakih pogojih ob trenutni svetovni epidemiji voljno podeljuje popolni odpustek tudi tistim vernikom, ki obiščejo ali počastijo Najsvetejši zakrament ali vsaj pol ure berejo Sveto pismo ali zmolijo rožni venec, križev pot ali rožni venec Božjega usmiljenja, da bi po posredovanju vsemogočnega Boga prenehala epidemija, v olajšanje vseh okuženih in za večno zveličanje vseh, ki jih je Gospod že poklical k sebi. Cerkev moli za tiste, ki ne morejo prejeti zakramenta bolniškega maziljenja in svete popotnice, in izroča Božjemu usmiljenju vse in vsakogar v moči občestva svetnikov ter podeljuje verniku popolni odpustek v trenutku smrti pod pogojem, da je pravilno pripravljen in da je običajno za časa življenja molil kakšno molitev (v tem primeru nadomesti Cerkev tri običajne zahtevane pogoje). Za prejem tega odpustka je priporočljivo, da ima vernik pri sebi razpelo ali križ (prim. Enchiridion indulgentiarum, štev. 12).

 

 

 • VSE SVETE MAŠE SO DO PREKLICA ODPOVEDANE ZA LJUDSTVO, DUHOVNIK MAŠUJE PO DAROVANIH NAMENIH ZASEBNO. VERNIKI PA SO POVABLJENI, DA PRISOSTVUJEJO PRI SVETI MAŠI PREKO TELEVIZIJE IN DRUGIH SOCIALNIH OMERŽJIH.

Ali se vam je v tem času postavilo vprašanje, glede obiska svete maše po televiziji, radiju, medmrežju: KAKO GREMO PO NOVEM K SVETI MAŠI v času, ko ne morem z občestvom slaviti svete evharistije v domači cerkvi? Na vprašanje nam odgovarja Janez Kobal, župnik v Izoli, v štirinajstih točkah:

1. Na sveto mašo se pripravimo. Pogledamo ponudbe in se odločimo, katero sveto mašo bomo obiskali. Da nas med mašo ne bo motila kuhinja ali druge zadeve.

2. Uro pred sveto mašo se postimo, zato da bi lahko prejeli duhovno obhajilo.

3. Se mašno oblečemo. Ne moreš k maši v pižami ali v trenerki.

4. Za družino pripravimo stole, ker to ni gledanje katerekoli oddaje, ampak je maša.

5. Se pokrižamo z blagoslovljeno vodo. Če nimamo kar z navadno vodo, da se spomnimo krsta.

6. Ko je čas za stanje, stojimo, sedimo in klečimo, kadar je treba.

7. Kar govori ljudstvo skupaj glasno odgovarjamo.

8. Poberemo miloščino. Po koncu epidemije bodo mnogi v stiskah in se bomo odločili komu bomo dali darove naše mašne nabirke. Božji dar kliče k temu da tudi sami darujemo.

9. Ministranti lahko ministrirajo vsaj z zvonjenjem, če je pri hiši kakšen zvonček.

10. V družini si podamo roke pred obhajilom

11. Duhovno obhajilo lahko pospremimo z zahvalami, ki jih izrečemo na glas

12. Pri blagoslovu sprejmemo blagoslov z glasnim »amen«.

13. Spremljamo zaključno pesem in še sami kaj zapojemo.

14. Po maši posedimo ob družinski mizi, popijemo kaj všečnega, pojemo kaj vitaminov ali sladkega. Si povemo kaj nam je bilo všeč. Kaj bomo za Jezusa storili v življenju. Naredimo selfi, nekaj narišemo ali napišemo. Pošljemo župniku sporočilce (lahko selfi) in ali SMS tistim s katerimi navadno poklepetamo pred cerkvijo.

Potem se lahko spet preoblečemo v domače cunje.

 

MAŠEVANJE V ČASU EPIDEMIJE

Sedaj že vemo, da je odsvetovana, oziroma prepovedana udeležba vernikov pri bogoslužjih. A jaz vsak dan opravim sveto daritev po namenih, ki ste jih darovali za rajne in druge namene in za dobrotnike cerkve. Ob nedeljah opravim sveto mašo za vse župljane, kakor imam dolžnost. Ta dan ne mašujem dvakrat, ker mašnik opravi dve ali tri daritve zaradi ljudstva, ki je navzoče, sicer je dovoljena ena maša na dan.

Odkar smo v izolaciji (puščavi), je samo ena župljanka najela sveto mašo. Mašo lahko naročite po telefonu:  031 515 168 ali v nabiralnik odložite listek, na katerega napišete mašni namen. Zahvaljujem se vam za naročilo maš in za mašni dar. Prav tako prosim za darove za vzdrževanje župnije ter za obnovo oltarja svetega Antona. Svoj dar lahko nakažite na TRR pri NKB Maribor št.: SI56 0410 2000 0834 187 imetnika Župnije Sveti Rupert v Slovenskih goricah, s pripisom, »ZA ZADRŽEVANJE ŽUPNIJE« ali »ZA ANTONA«.

Radijski misijon na Radiu Ognjišče od 29. marca do 4. aprila 2020

 

 1. Škofje vabijo vernike, da v okviru priprave na velikonočne praznike spremljajo radijski misijon Radia Ognjišče, ki bo potekal od 29. marca do 4. aprila 2020 z naslovom SI UPAŠ ŽIVETI?
 2. S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) bodo sodelovali: p. Anselm Grün, nadškof Marjan Turnšek, Simon Potnik, Marko Rijavec, Marjan Lampret, Peter Pučnik in Bojan Ravbar. V kratkih govorih, svetovalnici in pogovorih bodo sodelovali še drugi duhovniki, redovniki, redovnice in laiki.
 3. Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu na spletni strani Radia Ognjišče. V času misijona bo od ponedeljka do sobote sveta maša ob 19.00. Vsak večer ob 20.00 bo pogovorni večer, v katerem bodo lahko sodelovali poslušalci.
 4. V času misijona bo vsako jutro ob 5.00 prenos rožnega venca iz kapele Marije Pomagaj na Brezjah.

 

PONEDELJEK, 30.3.2020, Posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu

Morda že veste, da bo ljubljanski nadškof, gospod msgr. Stanislav Zore, v ponedeljek,  30. marca 2020 zvečer ob 21.00 na RADIU OGNJIŠČE po končani molitvi rožnega venca, posvetil Jezusovemu in Marijinemu Srcu vse verne Slovence, posebej še bolne z virusom COVID - 19, zdravstveno osebje, državne voditelje in druge, ki pomagajo reševati to težko situacijo.

Predlagam in prosim vse župljane, da se v ponedeljek zvečer povežemo v molitvi in posvetitvi Jezusovemu in Marijinemu Srcu. Vsi, ki ste se že posvetili Jezusovemu in Marijinemu Srcu, vzemite kot obnovitev posvetitve, vsi ostali pa se v duhu in molitvi povežite. Za nas in naše družine gre, ukrepati moramo hitro, da nas virus ne prehiti, so zapisali pobudniki posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu. Zato vzemite to pobudo, kot skrb in ljubezen Jezusa in Marije za nas.

 

NE POZABITE NA PRVI ČETRTEK, PETEK IN SOBOTO.

V četrtek v okviru družine molite rožni venec za nove duhovne poklice. V petek zmolite Litanije Srca Jezusa za blagoslov župnije. V soboto pa zmolite litanije Matere Božje za zdravje naših družin in zakoncev.

 

Cvetna nedelja, 5. april 2020

1. Cvetna nedelja se obhaja brez ljudstva.

2. V naši župniji  bo na Cvetno nedeljo sveta maša ob 10. uri brez navzočnosti ljudstva.  V tem času vas vabim k spremljanju svete maše po TV SLO 2 ob 10.00 uri. Doma si preberite pasijon po Mateju.

3. Blagoslov zelenja bo v naši cerkvi brez navzočnosti vernikov na Cvetno nedeljo ob 10. uri. Lepo vabljeni, da si doma pripravite zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovite z blagoslovljeno vodo.

 

BLAGOSOV ZELENJA – BUTARARIC – PRESMECEV

1. Znamenje križa

2. Desetka rožnega venca (ali)

3. Božja beseda

4. Blagoslov zelenja

O Bog, vate zaupamo, pomnoži nam vero in dobrotno blagoslovi to zelenje, znamenje življenja in zmage, ko danes z zelenjem pozdravljamo Kristusa zmagovalca, naj ostanemo vedno z njim združeni, da bo naše življenje polno dobrih del. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

(Duhovniki in tudi verniki si med seboj ne smejo deliti zelenja. Prav tako tudi duhovniki ne smejo blagoslovljenega zelenja pustiti vernikom na določenem mestu na razpolago, saj bi pri tem lahko prišlo do okužb oziroma širjenja epidemije). Zato si sami pripravite doma šopke, butare.

4. Po maši vabljeni k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.30).

 

MARIJA,  PROSI ZA NAS!   MARIJA POMAGAJ NAM SLEHERNI ČAS!

 

PRI TEM SMO POVABLJENI, DA STAREJŠIM, KI SAMI Z NOVIM TEHNOLOGIJAMI NE ZNAJO TOLIKO POSTOPATI, JIM POMAGAMO IN OMOGOČIMO, DA BODO TUDI ONI LAHKO NA DALJAVO SODELOVALI PRI BOGOSLUŽJIH.

 

V spodnjih povezavah vam posredujem pastoralne spodbude za 5. postno nedeljo oz. 5. postni teden, ki so objavljene na:

Aktualno

Navodila slovenskih škofov za velikonočne praznike v času epidemije COVID-19

Kateheza o okrožnici Evangelij življenja: Spoštuj, varuj, ljubi vsako človeško življenje

Papež Frančišek bo podelil evharistični blagoslov Urbi et Orbi s popolnim odpustkom

Kardinal Farrell: Kako biti domača Cerkev

Karitas starejšim v času samoizolacije pomaga s telefonskimi pogovori

Molitveno bogoslužje za vsak dan

Molitveno bogoslužje za nedeljo, 29. marca

Molitveno bogoslužje za ponedeljek, 30. marca

Molitveno bogoslužje za torek, 31. marca

Pastoralne spodbude za 5. postno nedeljo in 5. postni teden

Jezus Lazarju: Pridi ven!

Jezus pomaga ob pravem času

Zgodba za 5. postni teden: Bog

Spodbuda za 5. postni teden: Daješ mi moč, da sem … odgovoren

Res zdaj ni mogoče opraviti spovedi?

Dobri časi

Križev pot v času epidemije

Radijski misijon na Radiu Ognjišče

 

Duhovno

Neposredni prenos svete maše

Svetnik dneva

Razlaga Božje besede

Litanije sv. Roka

Rožni venec sv. Roka

Molitev za zdravje

Molitev evropskih škofov

Za mlade

http://mladikat.si

 

in birmance:

http://mladikat.si/birmanec/?page_id=52

 

Kviz o Svetem pismu

http://mladikat.si/birmanec/?page_id=49

 

Kateheze o Svetam Pismu:

http://mladikat.si/birmanec/wp-content/uploads/2019/09/02-Kateheza-Sveto-pismo.pdf

 

Pesmi: 

http://mladikat.si/birmanec/?page_id=52


SkromniBand:

https://www.youtube.com/channel/UCIJrEf6gt4Q32zmH5pg4pZQ

 

Zanimivi filmčki za mlade:

https://www.youtube.com/user/HieronimSlovenski/videos

 

Gibanica Production:

https://www.youtube.com/user/gibanicaproduction/videos

 

 

 

 

 

 • V petek, 13. marca 2020, ob 19. uri vabljeni v Kulturni dom Lenart na predstavitev knjigeDr. Jožeta Možine SLOVENSKI RAZKOL. Slovenski razkol je prelomno zgodovinsko delo, znanstvena monografija, ki na poljuben in dokumentaren način v marsičem podira tabuje in desetletja vzdrževano ideološko dogmo o enostranski krivdi za slovensko bratomorno vojno,… več poglej: http://vseknjige.si/zgodovina/slovenski-razkol/
 • Postni čas, čas priprave na velikonočne praznike, se je pričel pred 12 dnevi. V župniji pripravljamo v postnem času vsak petek pred sveto mašo uro molitve pred Najsvetejšim. Zadnji del molitvene ure pripravljajo župnijski sodelavci in različne skupine križev pot. Hvala  vsem, ki ste sodelovali pri križevem potu 27. februarja, ko je bil med nami naš nadškof msgr. Alojzij Cvikl DJ. Hvala tudi letošnjim mladim, ki se pripravljajo na birmo za izvedbo križevega pota 6. marca 2020. Za naslednji teden, petek, 13. marca 2020,  vabim k oblikovanju križevega pota ob 17.30 uri bralce Božje besede in člane Župnijskega pastoralnega sveta. Izkoristimo ponujene priložnosti, da se dobro  pripravimo na veliki praznik naše vere. Ne pozabimo drug drugega povabiti k občestveni molitvi in evharističnemu slavju. Vse, ki pripravljate v postnih petkih križev pot, prosim, da se že med tednom med seboj povabite  in se zberete vsaj deset minut pred začetkom križevega pota v zakristiji ter se dogovorite o izvedbi. To velja za vse skupine.
 • Vabilo na 3. vseslovensko srečanje mož, očetov in sinov, ki bo v Mariboru, v soboto, 14. marca, od 8.30 do 17.00. Srečanje bo potekalo v prostorih Škofijske gimnazije A. M. Slomška na Vrbanski cesti 30. Zbrali in premišljevali se bomo ob naslovu »Moškega in žensko ju je ustvaril«. Ob 9.30 uri bo somaševanje vodil mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl.

Sledilo bo predavanje in pričevanje dr. Andreja Perka in njegove soproge. O temi predavanja se bodo možje pred kosilom pogovorili v malih skupinah. Po kosilu sledi okrogla miza ob isti temi. Sodelovali bodo trije gostje. Srečanje bodo zaključili s skupno molitvijo in blagoslovom ob 17.00.  Na srečanje se je potrebno prijaviti zaradi organizacije. Prijave za srečanje sprejemajo na spletni strani moskaduhovnost.si in  https://forms.gle/HPbazuTMRTXP47Nh6.

 

 • Vabilo za postni čas 2020
 1. Preventivna spodbuda 40 dni brez alkohola. Spodbuda se prične na pepelnično sredo, 26. februarja in se zaključila na veliko soboto, 11. aprila 2020. Letošnja spodbuda nosi podnaslov »Za zdravje in zdrave odnose«. Geslo spodbude vsakega izmed nas vabi, da smo doma, na cesti, pri delu v službi in v družbi odgovorni brez alkohola in drugih drog.                 Želimo si zdravja in zdravih odnosov v družinah. Radi bi varno prišli na cilj in pri tem ne ogrožali drugih.

Vsak dan in vsak korak šteje! 

Ob tej spodbudi smo povabljeni na dve romanji, ki ju pripravlja Slovenska KARITAS in bosta še posebej namenjeni v spodbudo vsem, ki sodelujejo v akciji 40 dni brez alkohola in v podporo vsem, ki kakorkoli trpijo zaradi alkohola:

 • Brezje – v soboto, 29. februarja, s pričetkom ob 10.00 s sveto mašo.
 • Sveta Gora – v nedeljo, 29. marca, zbiranje ob 14.30 na prvi postaji križevega pota in nadaljevanje s sveto mašo ob 16.00.

2. Dobrodelna akcija »Petkov dar« je druga akcija Slovenske Karitas za letošnji post, kateri se bo pridružila tudi naša župnija. Petkov dar je namenjen ljudem za pomoč v stiski, ki se zaradi brezposelnosti, nizkih plač ali pokojnin znajdejo v hudih stiskah. In prav naša pomoč, za katero so zelo hvaležni, jim prinaša upanje!

3. Poglobimo postni čas in se pridružimo ob petkih pobožnosti KRIŽEVEGA POTA in sveti maši v naši župniji, da bi se vrnili v naročje Boga, nežnega in usmiljenega Očeta.

 • Na pepelnično sredo velja strogi post za vsakega kristjana v starosti med 14 in 65 let. To pomeni, da se je dovoljeno enkrat na dan do sitega najesti, prav tako pa se odpovemo vsem mesnim jedem (tudi mlajše od 14 in starejše od 65 let) . Poleg pepelnične srede velja strogi post še na veliki petek. Samo odpoved mesu pa velja za vse petke v postnem času oz. vse petke v letu za vse kristjane.
 • Pepelnična sreda je pravi čas, da postojimo, se zamislimo in se pripravimo na spremembe. Med postnim časom se namreč kristjani želimo prečistiti. Na oba načina – fizično in duhovno. S postnim časom se za kristjane začne čas, ko se čemu odpovemo: na petke se odpovemo mesu, v celotnem času pa slabim razvadam (npr. alkoholu, tobaku, lenarjenju, …). Pa ne samo da se čemu odpovemo: trudimo se narediti kaj dobrega za svojega bližnjega, tudi za župnijo. Duhovno se pa poskušamo znebiti slabih misli in namenov.
 • V postnem času utrdimo vrlino molitve za bližnje s pomočjo petih prstov, ki jih predlaga papež Frančišek:

1. Palec je najbližji prst. Moli za tiste, ki so ti najbližji. Nanje se je najlaže spomniti. Moliti za svoje drage je sladka dolžnost.

2. Kazalec. Moli za tiste, ki te učijo, ti pomagajo in te zdravijo. Oni te usmerjajo v pravo smer. Potrebujejo Božjo pomoč in modrost, da to lahko delajo. Vedno se spomni nanje v molitvi.

3. Sredinec je najdaljši prst. Spominja nas na voditelje in tiste, ki imajo oblast v našem življenju. Potrebujejo Božje spremstvo.

4. Prstanec je najšibkejši prst. Spominja nas na molitev za najšibkejše in tiste, ki so v težavah. Potrebujejo našo molitev.

5. Mezinec  je najmanjši prst. Spominja na molitev zase. Ko zmoliš za druge štiri skupine ljudi, boš lahko jasneje videl lastne potrebe. Zmogel boš moliti zase na boljši način. Bog te blagoslovi!

 • V sredo, 26. februarja 2020, se prične postni čas. Na ta dan, pepelnično sredo, bodo svete maše ob 10. uriin zvečer ob 18. uri. Kljub temu, da so počitnice za otroke, vabim, da se starši z otroki, posebej birmanci in prvoobhajanci, udeležite svete maše na ta pomenljivi dan. Prav tako vabim vse že zgoraj omenjene, da se udeležite svete maše v četrtek, 27. februarja 2020, ob 18. uri in križevemu potu, pol ure pred mašo in se srečate z nadškofom.

K tej maši vabim tudi  predstavnike društev, organizacij, tako rekoč vse farane in krajane k obhajanju svete evharistije, ki jo bo daroval g. nadškof msgr. Alojzij Cvikl DJ, ki bo ves dan med nami in ob srečevanju s krajevnimi predstavniki in župnijskimi sodelavci utrjeval našo vero v Vstalega.

 • Na 4. postno nedeljo, 22. marca, bomo po slovenskih župnijah izbirali člane župnijskih pastoralnih svetov za novo mandatno obdobje 2020-2025. Torej tudi v naši župniji bomo izbirali in potrjevali za petletno obdobje farane, ki bodo z idejami in z delom pripomogli k rasti Božjega kraljestva na karitativnem, bogoslužnem, oznanjevalnem in gospodarskem področju. Zato so  prihajajoči dnevi za našo župnijo pomembni, pomembni zato, da bomo izbirali in 22. marca potrditi farane za novo sestavo ŽPS za  naslednje obdobje. Zato radi molimo in se priporočimo Svetemu Duhu, da bomo po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Vzemimo si vsak dan trenutek časa in skupaj molimo: Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Pomagaj nam, da jih bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije.

 

 • Na 4. postno nedeljo, 22. marca, bomo po slovenskih župnijah izbirali člane župnijskih pastoralnih svetov za novo mandatno obdobje 2020-2025. Torej tudi v naši župniji bomo izbirali in potrjevali za petletno obdobje farane, ki bodo z idejami in z delom pripomogli k rasti Božjega kraljestva na karitativnem, bogoslužnem, oznanjevanjem in gospodarskem področju. Vsa štiri področja morajo biti v harmoničnem odnosu. Če bogoslužje pozabi na oznanjevanje in dobrodelnost, se spremeni v golo obrednost, ki zadovoljuje samo naše čute, ne gradi pa občestva v polnem pomenu besede. Če oznanjevanje pozabi na bogoslužje in karitativnost, se spremeni v ideologijo, ki hoče uveljaviti svoj prav, pri čemer se ne ozira ne na Boga in ne na človeka. Če pa karitativno delovanje pozabi na bogoslužje in oznanjevanje, se spremeni v zgolj socialno delovanje. Karitas pa postane še ena socialna ustanova poleg vseh ostalih. Če gospodarstvo pozabi na karitas in oznanjevanje, se spremeni v goli biznis, ki prinaša le dobiček ne oziraje se na človeka. Samo v harmonična usklajenost vseh teh področji našega dela za Božje kraljestvo prinašajo rast, blagoslov v Cerkvi.

K rasti Božjega kraljestva smo poklicani vsi kristjani. Ta poklicanost izhaja iz  krsta, ko vsakega izmed nas Bog kliče po imenu k tej edinstveni in posebni nalogi, ki nam je namenil v svojem odrešenjskem načrtu in je namesto nas ne more izpolniti nihče drug. Sv. John H. Newman poudarja, da si moramo vsi kristjani vedno znova prizadevati za to, da temu Božjemu klicu prisluhnemo in se nanj odzovemo: Kajti nismo poklicani samo enkrat, ampak večkrat; Kristus nas kliče vse naše življenje.

Vsi kristjani imamo zato dolžnost, da si prizadevamo iskati odgovor na vprašanje, kako bi lahko služili poslanstvu Cerkve. Župnije morajo postajati kraj kristjanovega razločevanja poklicanosti; kraj, kjer bogoslužje, oznanjevanje, dobrodelnost, gospodarstvo in življenje v občestvu spodbujajo župljane vseh starosti, da si prizadevajo prepoznavati svojo poklicanost in jo živeti. Spoznanje, da je Cerkev občestvo verujočih s poslanstvom, ki ji ga je zaupal Bog, je lahko pomemben korak pri tem, da naše župnije postanejo dom, za katerega skrbimo vsi župljani.

Člani ŽPS imajo v župniji še posebno pomembno nalogo, saj z župnikom delijo odgovornost za to, kakšna bo naša župnija v prihodnosti. Pri izbiri novih članov ŽPS moramo biti zato zelo pozorni na to, da v osebah, ki jih bomo predlagali za člane, prepoznamo darove, s katerimi lahko prispevajo k temu, da bo naša župnija bolj živa, bolj povezana in odprta.

Zato je pomembno, da župljani, ki imate pravico podati svoje predloge za člane ŽPS, ob predlaganju novih članov razmislite, ali ima oseba, ki jo nameravate predlagati za članstvo ŽPS, poleg nekaterih nujnih pogojev kot so: trdna vera, nravno življenje in razsodnost, starost najmanj 16 let in zakramente uvajanja, tudi druge potrebne kvalitete in sposobnosti za sodelovanje v župnijskem pastoralnem svetu, s katerimi bo pripomogla k skupnemu dobremu župnije.

Če si kristjan, potem moraš nekaj od sebe dati, ne le v župniji in škofiji, pač pa tudi na delovnem mestu in v kraju, v katerem živiš. Nobene ovire ni v dobrem sodelovanju in skupnih projektih ustanove, kjer kristjan dela, kraja, v katerem živi in župnije, kateri pripada. Najrazličnejše oblike sodelovanja so znamenje sprejemanja odgovornosti in pričevanja vsem, s katerimi se kristjan srečuje.

V prihajajočih dneh je za našo župnijo pomemben dogodek, izbirati in potrditi  člane ŽPS za naslednje obdobje. Zato vas vabim, da radi molimo, da bi po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Vzemimo si vsak dan trenutek in skupaj molimo: Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Pomagaj nam, da jih bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije.

 • V sredo, 26. februarja 2020, se prične postni čas. Na ta dan, pepelnično sredo, bodo svete maše ob 10. uri in zvečer ob 18. uri. Kljub temu, da so počitnice za otroke, vabim, da se starši z otroki, posebej birmanci in prvoobhajanci, udeležite svete maše na ta pomenljivi dan. Prav tako vas vabim, da se udeležite maše v četrtek, 27. februarja 2020, ob 18. uri in križevemu potu, pol ure pred mašo in se srečate z nadškofom. K tej maši vabim tudi  predstavnike društev, organizacij, tako rekoč vse farane in krajane k obhajanju svete evharistije, ki jo bo daroval g. nadškof msgr. Alojzij Cvikl DJ, ki bo ves dan med nami in ob srečevanju s krajevnimi predstavniki in župnijskimi sodelavci utrjeval našo vero v Vstalega.

 

 

 • Minuli teden sem končal z blagoslovi vaših domov in družin. Hvala vsem za lepa srečanja v vaših družinah in toplih domovih. Bog povrni za vaše darove ob blagoslovih. Vaš dar bo namenjen za obnovo oltarja svetega Antona. Bog naj vas blagoslavlja in varuje čez vse leto. Hvala tudi spremljevalcem: Janezu Fürbasu, Janezu Simoniču, Janku Potrču, Darku Žerjavu in Venčeslavu Zrimu. 
 • V četrtek, 27. februarja 2020, bo k nam prišel g. nadškof msgr. Alojzij Cvikl DJ na t.i. kanonično celodnevno vizitacijo. Ob celodnevnem obisku se bo nadškof srečal s krajevnimi predstavniki in župnijskimi sodelavci, pregledal bo kanonične knjige in si ogledal cerkvenih stavbe. K obisku nadškofa spada tudi obhajanje sv. maše, katero bomo obhajali zvečer. K tej sveti maši vabim vse predstavnike društev, organizacij, vernike in tudi veroučence, še posebej birmance in prvoobhajance ter njihove starše. Nadškofov obisk naj utrdi našo vero v Vstalega.

 

 • Jutri, v ponedeljek 3. februarja, Cerkev obhaja god sv. Blaža, škofa in mučenca. Svetega Blaža, eden izmed  štirinajstih priprošnjikov v stiski,  častimo kot priprošnjika zoper bolezni v grlu in vsakega drugega zla.

O življenju tega, še danes izjemno priljubljenega svetnika pripovedujejo predvsem legende, ki pa v sebi skrivajo vsaj zgodovinsko jedro. Sveti Blaž naj bi bil sprva zdravnik, kasneje pa je, še razmeroma mlad, postal škof v Armeniji, v mestu Sebaste, v bližini katerega je bil po vsej verjetnosti tudi rojen.

Ko je začel cesar Licinij preganjati kristjane, so prijeli tudi Blaža in ga peljali pred sodnika. Nasproti mu je prihitela vdova z edinim sinom in jokaje prosila svetnika, naj reši otroka gotove smrti. Požrl je ribjo kost, ki je niso mogli spraviti iz grla. Trpel je silne bolečine. Sveti Blaž je nekoliko pomolil, dečka blagoslovil in ga ozdravljenega vrnil srečni materi.

Sam je pred smrtjo doživel hudo mučeništvo. Krvniki so njegovo telo razmesarili z železnimi glavniki, na koncu je bil obglavljen. Pobožna žena Olivija ga je z vsem častmi pokopala. To se je najverjetneje zgodilo leta 316.

Vas vabim k sveti maši in prejemu tega blagoslova. Sveta maša bo izjemoma ob 10. uri.

 • Ne pozabite na prvi četrtek, petek in soboto. Na te dneve ste vabljeni k svetim mašam in pobožnostim za duhovne, misijonske in redovne poklice, za zadoščevanje naših grehov in grehov sveta. Na prvo soboto bomo prosili tudi za naše družine in zakonce.
 • V četrtek, 27. februarja 2020, bo k nam prišel g. nadškof msgr. Alojzij Cvikl DJ na t.i. kanonično celodnevno vizitacijo. Ob celodnevnem obisku se bo nadškof srečal s krajevnimi predstavniki in župnijskimi sodelavci, pregledal bo kanonične knjige in si ogledal cerkvenih stavbe. K obisku nadškofa spada tudi obhajanje sv. maše, katero bomo obhajali zvečer. K tej sveti maši vabim vse predstavnike društev, organizacij, vernike in tudi veroučence, še posebej birmance in prvoobhajance ter njihove starše veroučencev. Nadškofov obisk naj utrdi našo vero v Vstalega.

  Bolnike in ostarele bom obiskal v sredo in petek.

*                                   V četrtek, 6. 2. 2020, vabi ŽPS od 9. ure za pomoč pri čiščenju župnišča. Lepo vabljeni vsi, ki imate radi župnijo.

*                                   Srečanje ŽPS bo naslednji ponedeljek, 10.2.2020 ob 18. uri.

*                  V sredo, 29, januarja 2020 se je polovila od zemeljskega življenja gospa Berta Krajnc iz Zg. Voličine. Pogreb pokojne Berte bo jutri, ponedeljek, 3.2.2020, ob 15. uri. Gospod, daj rajni večni mir in pokoj in večna luč naj ji sveti. Naj počiva v miru. Amen.

*                  Vsem, ki še nimate naročenega tednika DRUŽINA, ki utrjuje krščanske vrednote, predaja vero in je vez s Cerkvijo, ponuja priložnost, da prejmete tri zaporedne številke tednika družina brezplačno. Za to ponudbo je potrebno izpolniti posebno naročilnico. Ko naročilnico izpolnite in jo oddate v zakristiji,  vam Družina podarja priložnostno darilo, kuharsko knjižico »Kuhajmo z Markom Cižmanom«.

 

 

 • Ob prazniku Svetega pisma se bralcem Božje besede iskreno zahvaljujem za dejavno sodelovanje pri bogoslužju.
 • na praznik Jezusovega darovanja ali Svečnico, 2. februarja, bo blagoslov sveč pri obeh svetih mašah.
 • V četrtek, 30. 1. 2020, vabi ŽPS od 9. ure za pomoč pri čiščenju Jožefovega doma in cerkve. Lepo vabljeni vsi, ki imate radi župnijo.

 

 

 

 • Obnova oltarja svetega Antona bo, po zagotovilu restavratorja mojstra gospoda Mihaela Legana, končana za Veliko noč 2020. Hvala vsem, ki ste že darovali svoj dar za obnovo oltarja. Za ta namen lahko darujete na načine: svoj dar prinesete v župnišče, priložite k nedeljskim nabirkam ali nakažete na TRR SI56 0410 2000 0834 187, odprt pri NKB Maribor s pripisom za sv. Antona. Boglonaj za vaš dar.
 • Hvala vsem za sladke dobrote pa tudi za molitve ob duhovni pripravi mladih na prejem svete birme, ki je potekal v domu sv. Jožefa. Hvala tudi animatorjem in voditeljici Cvetki Ajd. Zahvaljujem se tudi očetom letošnjih birmancev in birmank, ki ste s svojo udeležbo skupaj s patrom dr. Vilijem Lovšetom obogatili »večer za očete«.
 • Člane ŽPS vabim na sejo, ki bo naslednji ponedeljek, 20. januarja 2020 ob 18. uri.

 

 • Obnova oltarja svetega Antona bo po zagotovilu restavratorja mojstra gospoda Mihaela Legana, končana za Veliko noč 2020. Hvala vsem, ki ste že darovali svoj dar za obnovo oltarja. Za ta namen lahko darujete na načine: svoj dar prinesete v župnišče, priložite k nedeljskim nabirkam ali nakažete na TRR SI56 0410 2000 0834 187, odprt pri NKB Maribor s pripisom za sv. Antona. Boglonaj za vaš dar.
 • Na praznik Gospodovega razglašenja (Trije kralji) 6. januarja 2020 bo blagoslov vode in soli. Veroučence in njihove starše bi rad spomnil na akcijo »otroci za otroke«, ki je potekala v adventnem času. Otroci svoje prihranke, ki ste jih namenili za svoje vrstnike v misijonih, položite v jaslice oziroma oddajte vero-učiteljem. Hvala. Hvala tudi letošnjim kolednikom, ki ste nagovorili mnoge družine in posameznike in jim oznanili, da se je Jezus Odrešenik rodil in vabi k dobroti in skrbi za drugega v potrebi.
 • Duhovna obnova z naslovom ODREŠEN SEM, KER BOG NI MRTEV, namenjena letošnjim birmancem, bo potekala od petka, 10. januarja do nedelje, 12. januarja 2020, v prostorih  doma Svetega Jožefa. Priporočamo se vašim molitvam in  dobrotam (pecivo,…sok, jabolka, ….).
 • V petek, 17. januarja 2020, goduje sv. Anton puščavnik, veliki priprošnjik živinorejcev, pastirjev pa tudi mesarjev, skratka vseh tistih, ki si svoj kos kruha služite z rejo in prodajo živine.  Pri sveti maši bomo prosili Boga, da po priprošnji svetega Antona in naših molitvah varuje, da bo naša živina zdrava in da bomo imeli tudi zdrav kos mesa na naših jedilnikih.
 •  POZOR OČETJE BIRMANCEV - V soboto, 18. januarja 2020, ob 18. uri bo prav za vas organizirano srečanje s patrom dr. Vilijem Lovšetom. Več informacij dobite v naslednjem tednu.